ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- 2ος ΚΥΚΛΟΣ

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα: 16.00 μ.μ. πραγματοποιείται ο 2ος κύκλος  Εισαγωγικών Εξετάσεων  για την σπουδαστική περίοδο 2017-2018,  στο Θέατρο της Σχολής («Κ.Κ.Α.Χ» που βρίσκεται εντός του Νοσοκομείου Λοιμωδών Αγίας Βαρβάρας, Δωδεκανήσου 26).

Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα εξεταστούν σε

αυτοσχεδιασμό , ένα ποίημα , ένα τραγούδι και άγνωστο κείμενο.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει ένα μονόλογο, αυτοσχεδιασμό-κίνηση και συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές δεν επιβαρύνονται με εξέταστρα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( email ):   agvdrama@gmail.com.

Απαραιτήτως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.2105622799

Β΄ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Καλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές που μετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Δευτέρας 4/9/2017, να προσέλθουν την Δευτέρα 11/9/2017 και ώρα:  16.00 μ.μ , στο Θέατρο της Σχολής («Κ.Κ.Α.Χ» που βρίσκεται εντός του Νοσοκομείου Λοιμωδών Αγίας Βαρβάρας, Δωδεκανήσου 26), για να μετάσχουν στη δεύτερη φάση των εισαγωγικών εξετάσεων,  (μονόλογος,  αυτοσχεδιασμός, συνέντευξη)