Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ζητούνται ένα ποίημα, ένα τραγούδι και ένας μονόλογος (όλα επιλογή του υποψηφίου).

Οι ημερομηνίες εγγραφών των εξετάσεων ξεκινούν στις 15 Μαΐου.
Η ύλη και οι φάσεις των εξετάσεων για την εισαγωγή στη σχολή θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.