Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν ένα ποίημα, ένα τραγούδι και ένα μονόλογο  (όλα επιλογή του υποψηφίου).

Οι ημερομηνίες εγγραφών των εξετάσεων ξεκινούν στις 20 Μαΐου.
Η ύλη και οι φάσεις των εξετάσεων για την εισαγωγή στη σχολή θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link.

Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων

Οι αιτήσεις στις Εισαγωγικές Εξετάσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο agvdrama@gmail.com.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής.