2016-2017

  Την προσεχή σπουδαστική περίοδο (2016-17) θα λειτουργήσουν δύο τμήματα Α’ έτους. Το πρώτο θα αποτελείται από αυτούς που επιλέχθηκαν από την επιτροπή των καθηγητών της σχολής και το δεύτερο από εκείνους που επιλέχθηκαν τόσο από την επιτροπή όσο και από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έναρξη των μαθημάτων της σχολής προγραμματίζεται για ...