Τμήματα

Εδώ θα βρείτε τα υπόλοιπα τμήματα που λειτουργούν στη σχολή (Τμήμα Κινηματογράφου, Τμήμα Σκηνοθεσίας Θεάτρου, Τμήμα Κοινωνικού Θεάτρου). Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και διεύρυνσης των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών της οριζόντων, η Σχολή προχώρησε στην ενεργοποίηση της λειτουργίας τους.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το διδακτικό προσωπικό, τον τρόπο εγγραφής στα τμήματα καθώς και για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας τους.

Τμήματα: