Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Δραματική Σχολή διενεργούνται στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν ένα ποίημα, ένα τραγούδι και ένα μονόλογο (όλα επιλογή του υποψηφίου).

Η φοίτηση στη Δραματική Σχολή είναι τριετής υποχρεωτική. Οι ημερομηνίες εγγραφών των εξετάσεων ξεκινούν στις 20 Μαΐου. Δεν καταβάλλεται κόστος εξετάστρων.

Η ύλη και οι φάσεις των εξετάσεων για την εισαγωγή στη σχολή θα ανακοινωθούν.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link.

Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων

Οι αιτήσεις στις Εισαγωγικές Εξετάσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο agvdrama@gmail.com.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής.