Μαθήματα

Στη Σχολή διδάσκονται τα μαθήματα:

Υποκριτική
Αυτοσχεδιασμός
Αγωγή προφορικού λόγου / Ορθοφωνία
Χορός / Κίνηση
Μουσική / Τραγούδι / Σολφέζ
Δραματολογία
Ιστορία Θεάτρου
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Ιστορία – πρακτική κινηματογράφου
Σκηνογραφία / Ενδυματολογία
Ντοκιμαντέρ – Ιστορική Τεκμηρίωση – Αφήγηση
Physical theater