Δίδακτρα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η Σχολή επιχορηγείται από το Δήμο και τα δίδακτρα είναι συμβολικά. Η δημοτική επιχορήγηση της σχολής δίνει τη δυνατότητα σπουδών υψηλών προδιαγραφών και συμβολικών διδάκτρων (180€ μηνιαίως).