Δίδακτρα

Η δημοτική επιχορήγηση της σχολής δίνει τη δυνατότητα σπουδών υψηλών προδιαγραφών και συμβολικών διδάκτρων (150€ μηνιαίως).