Τμήμα Ντοκιμαντέρ: Ιστορικής Τεκμηρίωσης

Ντοκιμαντέρ: Τέχνη της κατασκευής και της αφήγησης

Πληροφορίες για την λειτουργία του τμήματος Ντοκιμαντέρ: Τέχνη της κατασκευής και της αφήγησης, θα ανακοινωθούν σύντομα.