ΤΜΗΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις «Σκηνοθετικές καταθέσεις» των σπουδαστών του Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου, το Σάββατο 19/05/2018 στις 20.30, στο θέατρο της Σχολής που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου Λοιμωδών (Δωδεκανήσου ).
Υπεύθυνος τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου :Θεόδωρος Εσπίριτου