ΤΜΗΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις “Σκηνοθετικές καταθέσεις” των σπουδαστών του Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου, το Σάββατο 19/05/2018 στις 20.30, στο θέατρο της Σχολής που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου Λοιμωδών (Δωδεκανήσου ).
Υπεύθυνος τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου :Θεόδωρος Εσπίριτου

ΤΜΗΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ