Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων 2018-2019

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

 

-Συμπληρώνονται όλα τα πεδία και στις δύο στήλες και υπογράφεται η αίτηση

– Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν μέχρι και 7-9-2018, και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

– Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάπτεται σκαναρισμένη η υπογεγραμμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά

Αίτηση Εισαγωγικών Εξετάσεων 2018-2019